Główna działalność Młodzieżowego Domu Kultury opiera się na organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzimy ożywioną działalność oświatowo - kulturalną, w których działają n/w pracownie:

 

Zajęcia Taneczne

Zapraszamy dzieci od lat 6 (szkolne), które czują muzykę, kochają ruch i chcą rozwijać swe taneczne umiejętności na zajęcia taneczne do MDK. Zajęcia prowadzone są przez wieloletniego pracownika MDK Pani mgr Bożenę Lempa.
Nauka kroków, figur i układów tanecznych jest prowadzona w formie zajęć grupowych z uwzględnieniem wieku uczestników. Obecnie  MDK reprezentuje 5 zespołów tanecznych, tj.: Kleks, Kleksik, Panopticum, Misz-Masz oraz Impuls I, II i III

Zajęcia Plastyczne

Zajęcia plastyczne - zapraszamy na zajęcia plastyczne do MDK. Proponujemy uczestnikom ćwiczenia kolorystyczne i kompozycyjne, rysowanie z pamięci, modelu i wyobraźni, malowanie farbami, techniki mieszane oraz wykonywanie prac przestrzennych. Zajęcia w grupach pomagają ćwiczyć spostrzegawczość, wyobraźnię i wrażliwość, kształtują zdolności manualne, dostarczają dobrej zabawy. Po każdych zajęciach instruktor organizuje mini wystawy na terenie placówki. Instruktorem zajęć plastycznych jest Pani mgr Ewa Janik oraz Pani Anna Suda.

Zajęcia Teatralne

Zapraszamy dzieci na zajęcia teatralne, podczas których staramy się rozwijać naturalną dziecięcą skłonność do zabawy w odgrywanie ról. W serii proponowanych zabaw uruchamiamy wyobraźnię dziecka, stwarzamy okazję do wyrażania emocji i podejmowania współpracy z innymi uczestnikami.
Zajęcia prowadzi Pani mgr Bogumiła Kliś.

Zajęcia Muzyczne

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia muzyczne do MDK. Proponujemy m.in.:

 • Koło gry na organach elektronicznych/pianinie - czyli nauka gry na organach elektronicznych w różnych grupach wiekowych, przy indywidualnym podejściu instruktora, uwzględniającym stopień zaawansowania dzieci i tempo pracy każdego uczestnika. Program zajęć obejmuje m.in.: ćwiczenia udoskonalające sprawność manualną, zajęcia umuzykalniające, naukę zasad muzyki z elementami harmonii i improwizacji, grę z nut i ze słuchu.
  Zajęcia prowadzi Pan mgr Jarosław Janik.
 • Gra na perkusji - zapraszamy osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania na zajęcia z nauki gry na perkusji pod okiem profesjonalnego muzyków. Na zajęciach stawiamy na ćwiczenia praktyczne, ale umiejętnie przeplatane teorią. Nauka gry na perkusji rozpoczyna się nauką na werblu, by następnie po opanowaniu podstaw przejść do szaleństw na zestawie perkusyjnym. Zajęcia prowadzone są przez Pana mgr Jarosława Janik.
 • Gra na gitarze - Zajęcia prowadzone są przez Panią mgr Ewę Janik.
 • Zajęcia wokalne - czyli nauka emisji głosu, ćwiczenia dykcyjne. Wyrabianie poczucia rytmu, tempa i słuchu muzycznego, poznawanie różnych utworów muzycznych, rozwijanie zdolności wokalnych, nauka piosenek, ćwiczenia oddechowe.
  Zajęcia prowadzone są przez Pana mgr Pawła Stawarza

Zajęcia Sportowe

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia sportowe do MDK. Proponujemy, m.in:

 • Naukę gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - sport jest często jedyną sferą życia społecznego, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą odnieść sukces a systematyczne treningi wpływają pozytywnie na rozwój i poprawę wyników sportowych. Na terenie MDK im. dr. H. Jordana umożliwiono prowadzenie takich zajęć w myśl integracji ze społecznością lokalną oraz podstawowych zasad rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Instruktorem zajęć jest Pan mgr Krzysztof Zberek.
 • Siłownia (funkcjonalny trening siłowy) - zajęcia na siłowni skierowane są dla młodzieży szkół podstawowych klasy 7-8 oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych. Organizowane są klika razy w tygodniu pod kierunkiem instruktora zajęć siłowych i mają charakter rekreacyjny. Celem zajęć jest ogólne przygotowanie siłowe, kształtowanie prawidłowej, harmonijnej sylwetki oraz rozwijanie wiedzy z zakresu sportów siłowych. Instruktorem zajęć jest Pan dr Jacek Polechoński oraz Pan mgr Krzysztof Zberek. Zajęcia prowadzone są w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5
 • Koło piłkarskie Drużyna MDK Jordan - zajęcia rekreacyjno - sportowe, w których biorą udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Instruktorem zajęć jest Pan mgr Tomasz Ligocki.

Zajęcia z programowania i Akademia Młodego Informatyka

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia komputerowe:

 

 • PROGRAMOWANIE - program zajęć komputerowych powstał z uwzględnieniem wieku jego uczestników oraz stopnia opanowania umiejętności obsługi komputera.  Podczas zajęć uczymy się praktycznego wykorzystania technologii komputerowej,  tworzymy strony www, pogłębiamy umiejętności informatyczne  zdobyte m.in. : w szkole. Uczymy się myślenia algorytmicznego oraz programowania. Zajęcia z programowania prowadzi  Pan Krzysztof Sok.
 • "AKADEMIA MŁODEGO INFORMATYKA" - instruktorem zajęć jest Pani mgr Beata Witkowska.

 

Kształtowanie Kluczowych Kompetencji

Kompetencje kluczowe, to dynamiczna kombinacja wiedzy, umiejętności i postaw, które należy rozwijać przez całe życie, począwszy od najmłodszych lat. Kompetencje kluczowe, to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego. Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne. Każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. W ramach Koła będą rozwijane następujące kompetencje:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, np. wyrażanie opinii w mowie i piśmie, skuteczne porozumiewanie się z innymi osobami, szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności czytania i pisania;
 • w zakresie wielojęzyczności - skuteczne korzystanie z języków obcych;
 • matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych;
 • cyfrowe - główny nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo korzystania z technologii informatycznych;
 • osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, np. kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, techniki zapamiętywania;
 • obywatelskie - wspieranie działań na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim;
 • w zakresie przedsiębiorczości, m.in. wykorzystywanie szans i pomysłów oraz przekształcanie ich w wartość dla innych osób;
 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, np. rozwijanie kreatywnego wyrażania i komunikowania pomysłów za pomocą różnych rodzajów sztuki.
Instruktorem w/w zajęć jest Pani mgr Ewa Mleczko.

Inne - karaoke

Warsztaty muzyczne - koło wokalne "Wokaliści z Jordanu".
Zapraszamy dzieci i młodzież chętną do spędzania wolnego czasu przy dobrej muzyce, w miłym towarzystwie a przede wszystkim lubiącą prezentować swoje umiejętności wokalne szerokiej publiczności. W ramach warsztatów muzycznych proponowanych przez MDK, dzieci bardzo szybko oswajają się z mikrofonem i technologią komputerową.  W oparciu o sprzęt komputerowy oraz szeroki zestaw podkładów KARAOKE i profesjonalnych podkładów muzycznych zapoznają się z polskim i zagranicznym repertuarem muzycznym. Korzystając z KARAOKE, poprzez zabawę i rozrywkę, chętniej i szybciej uczą się czytać i interpretować tekst. Odważniej również, występują przed szeroką publicznością biorąc udział w festiwalach i prezentacjach artystycznych. Raz w miesiącu odbywają się koncerty KARAOKE dostępne dla wszystkich chętnych amatorów śpiewu w Siemianowicach Śląskich, na które serdecznie zapraszamy również Rodziców. Instruktor: Pani mgr Bogumiła Kliś.

Klub Przedszkolaka

Zapraszamy na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Proponowane zajęcia mają istotny wpływ na tempo uczenia się i rozwój logicznego myślenia. Gwarantujemy dobrą zabawę.

W ramach klubu prowadzona jest rytmika - opiekunem zajęć jest Pan mgr Paweł Stawarz oraz zajęcia plastyczne - opiekunem tej grupy jest Pani mgr Ewa Janik.

Koło Gier Komputerowych

Koło gier komputerowych posiada program nauczania tak skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Koło ma celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień dzieci w dziedzinie informatyki. Program uwzględnia poznanie zasad prawidłowej i bezpiecznej pracy z komputerem, możliwości wykorzystania komputerów do zabawy, nauki, pracy oraz jako narzędzie komunikowania się. Zagadnienia pracy z komputerem uwzględniają umiejętność posługiwania się i wykorzystania w nauce oprogramowania edukacyjnego, encyklopedii multimedialnych oraz Internetu. Treści projektu obejmują również pracę z edytorem graficznym, edytorem tekstu oraz tworzenie prostych prezentacji multimedialnych. Program uwzględnia także rozrywkę z komputerem wraz z omówieniem zagrożeń wynikających z niewłaściwego doboru gier komputerowych. Założenia programowe uwzględniają uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych (z nastawieniem na gry edukacyjne, logiczne, zręcznościowe).

Instruktorami zajęć są: Pani mgr inż. Joanna Książek - Gul oraz Pani mgr Beata Witkowska.

 

 

Koło matematyczneInstruktor zajęć jest: Pani mgr Beata Witkowska.


Klub Dziecięcy (w ramach działań turystycznych)Instruktor zajęć jest: Pani mgr Agnieszka Michulec.


Poprawiony ( poniedziałek, 04 września 2023 07:11 )