Główna działalność Młodzieżowego Domu Kultury opiera się na organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzimy ożywioną działalność oświatowo - kulturalną, w których działają n/w pracownie:

Zajęcia Taneczne

Zapraszamy dzieci od lat 6 (szkolne), które czują muzykę, kochają ruch i chcą rozwijać swe taneczne umiejętności na zajęcia taneczne do MDK. Zajęcia prowadzone są przez wieloletniego pracownika MDK Pani mgr Bożenę Lempa.
Nauka kroków, figur i układów tanecznych jest prowadzona w formie zajęć grupowych z uwzględnieniem wieku uczestników. Obecnie  MDK reprezentuje 5 zespołów tanecznych, tj.: Kleks, Kleksik, Panopticum oraz Impuls I, II i III

Zajęcia Plastyczne

Zajęcia plastyczne - zapraszamy na zajęcia plastyczne do MDK. Proponujemy uczestnikom ćwiczenia kolorystyczne i kompozycyjne, rysowanie z pamięci, modelu i wyobraźni, malowanie farbami, techniki mieszane oraz wykonywanie prac przestrzennych. Zajęcia w grupach pomagają ćwiczyć spostrzegawczość, wyobraźnię i wrażliwość, kształtują zdolności manualne, dostarczają dobrej zabawy. Po każdych zajęciach instruktor organizuje mini wystawy na terenie placówki. Instruktorem zajęć plastycznych jest Pani mgr Anna Styś oraz Pani Jadwiga Gęsikowska.

Zajęcia Teatralne

Zapraszamy dzieci na zajęcia teatralne, podczas których staramy się rozwijać naturalną dziecięcą skłonność do zabawy w odgrywanie ról. W serii proponowanych zabaw uruchamiamy wyobraźnię dziecka, stwarzamy okazję do wyrażania emocji i podejmowania współpracy z innymi uczestnikami.
Zajęcia prowadzi Pani mgr Bogumiła Kliś.

Zajęcia Muzyczne

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia muzyczne do MDK. Proponujemy m.in.:

 • Koło gry na organach elektronicznych/pianinie - czyli nauka gry na organach elektronicznych w różnych grupach wiekowych, przy indywidualnym podejściu instruktora, uwzględniającym stopień zaawansowania dzieci i tempo pracy każdego uczestnika. Program zajęć obejmuje m.in.: ćwiczenia udoskonalające sprawność manualną, zajęcia umuzykalniające, naukę zasad muzyki z elementami harmonii i improwizacji, grę z nut i ze słuchu.
  Zajęcia prowadzi Pan mgr Jarosław Janik.
 • Gra na perkusji - zapraszamy osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania na zajęcia z nauki gry na perkusji pod okiem profesjonalnego muzyków. Na zajęciach stawiamy na ćwiczenia praktyczne, ale umiejętnie przeplatane teorią. Nauka gry na perkusji rozpoczyna się nauką na werblu, by następnie po opanowaniu podstaw przejść do szaleństw na zestawie perkusyjnym. Zajęcia prowadzone są przez Pana mgr Jarosława Janik.
 • Gra na gitarze - Zajęcia prowadzone są przez Panią mgr Ewę Janik.
 • Zajęcia wokalne - czyli nauka emisji głosu, ćwiczenia dykcyjne. Wyrabianie poczucia rytmu, tempa i słuchu muzycznego, poznawanie różnych utworów muzycznych, rozwijanie zdolności wokalnych, nauka piosenek, ćwiczenia oddechowe.
  Zajęcia prowadzone są przez Pana mgr Pawła Stawarza

Zajęcia Sportowe

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia sportowe do MDK. Proponujemy, m.in:

 • Naukę gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - sport jest często jedyną sferą życia społecznego, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą odnieść sukces a systematyczne treningi wpływają pozytywnie na rozwój i poprawę wyników sportowych. Na terenie MDK im. dr. H. Jordana umożliwiono prowadzenie takich zajęć w myśl integracji ze społecznością lokalną oraz podstawowych zasad rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Instruktorem zajęć jest Pan mgr Krzysztof Zberek.
 • Siłownia (funkcjonalny trening siłowy) - zajęcia na siłowni skierowane są dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Organizowane są klika razy w tygodniu pod kierunkiem instruktora zajęć siłowych i mają charakter rekreacyjny. Celem zajęć jest ogólne przygotowanie siłowe, kształtowanie prawidłowej, harmonijnej sylwetki oraz rozwijanie wiedzy z zakresu sportów siłowych. Instruktorem zajęć jest Pan Adam Pradela oraz Krzysztof Zberek.
 • Koło piłkarskie Drużyna MDK Jordan - zajęcia rekreacyjno - sportowe, w których biorą udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Instruktorem zajęć jest Pan mgr Krzysztof Zberek.

Zajęcia Komputerowe

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia komputerowe /programisty/ do MDK. Program zajęć komputerowych powstał z uwzględnieniem wieku jego uczestników oraz stopnia opanowania umiejętności obsługi komputera.  Podczas zajęć uczymy się praktycznego wykorzystania technologii komputerowej,  tworzymy strony www, pogłębiamy umiejętności informatyczne  zdobyte m.in. w szkole, gramy. Zajęcia z programowania prowadzi  Pan Krzysztof Sok.

Zajęcia informatyczne - instruktorem zajęć jest Pani mgr Beata Witkowska.

Zajęcia Świetlicowe

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Obecnie grupę świetlicową tworzą dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Oprócz stałej grupy opieką obejmowani są wychowankowie z innych zespołów, którzy oczekują na rozpoczęcie swoich zajęć lub okazjonalnie biorą udział w grach i zabawach organizowanych w świetlicy. W ramach zajęć świetlicowych proponujemy, m.in.: zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe przy muzyce oraz zajęcia dydaktyczne.
Wychowawcą świetlicy jest Pani mgr Ewa Mleczko.

Inne - karaoke

Warsztaty muzyczne - Karaoke dla najmłodszych, wokalne z gitarą i piórem, koło wokalne "Wokaliści z Jordanu".
Zapraszamy dzieci i młodzież chętną do spędzania wolnego czasu przy dobrej muzyce, w miłym towarzystwie a przede wszystkim lubiącą prezentować swoje umiejętności wokalne szerokiej publiczności. W ramach warsztatów muzycznych proponowanych przez MDK, dzieci bardzo szybko oswajają się z mikrofonem i technologią komputerową.  W oparciu o sprzęt komputerowy oraz szeroki zestaw podkładów KARAOKE i profesjonalnych podkładów muzycznych zapoznają się z polskim i zagranicznym repertuarem muzycznym. Korzystając z KARAOKE, poprzez zabawę i rozrywkę, chętniej i szybciej uczą się czytać i interpretować tekst. Odważniej również, występują przed szeroką publicznością biorąc udział w festiwalach i prezentacjach artystycznych. Raz w miesiącu odbywają się koncerty KARAOKE dostępne dla wszystkich chętnych amatorów śpiewu w Siemianowicach Śląskich, na które serdecznie zapraszamy również Rodziców. Instruktor: Pani mgr Bogumiła Kliś.

Klub Przedszkolaka "Violinki"

Zapraszamy na zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Proponowane zajęcia mają istotny wpływ na tempo uczenia się i rozwój logicznego myślenia. Gwarantujemy dobrą zabawę. Instruktorami Klubu Dziecięcego są: Pani mgr inż. Joanna Książek - Gul oraz Pani Agnieszka Michulec. W ramach klubu prowadzona jest także rytmika - opiekunem zajęć jest Pan mgr Paweł Stawarz.

Koło Gier Komputerowych

Instruktorami zajęć są: Pani mgr inż. Joanna Książek - Gul oraz Pani mgr Małgorzata Pogoda.

Klub Dziecięcy (szkoła podstawowa)


Instruktor zajęć jest: Pani mgr Małgorzata Pogoda.

UWAGA! - przerwa w zajęciach do grudnia 2021 roku!

Koło matematyczne


 

Instruktor zajęć jest: Pani mgr Beata Witkowska.

UWAGA! - przerwa w zajęciach do czerwca 2022 roku!

Koło Młodego Przedsiębiorcy


 

Instruktor zajęć jest: Pani mgr Agnieszka Michulec.

Koło kroju i szycia


Instruktor zajęć: Pani mgr Jadwiga Gęsikowska.

Zajęcia kroju i szycia to kreatywna zabawa modą! Zaczynamy od igły i nitki, następnie szyjemy na maszynach, dalsze cele wyznacza wyobraźnia naszych młodych projektantek i projektantów.

Rozwijamy wyobraźnie przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność.

Najważniejsze i najfajniejsze, że szyjemy co chcemy!

Poprawiony ( wtorek, 12 października 2021 08:49 )