Konkursy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

MAŁY OKR 2014

ELIMINACJE MIEJSKIE


Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich organizuje eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów


Mały OKR 2014

Ruch recytatorski okazał się jednym z najtrwalszych zjawisk w polskiej kulturze. Zainteresowanie żywym słowem (tak pierwotnie ten obszar nazywano), jako działaniem nie tylko artystycznym, ale i społecznym, narodziło się przed dwoma wiekami, a swoje apogeum osiągnęło w końcu XIX wieku – patriotyczne „wieczory recytacyjne” organizowano w całym, pozostającym pod władzą zaborców, kraju. Od blisko 60 lat ten ruch przyjął formy zorganizowane; stało się to w momencie narodzin Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs jest ogłaszany po raz 59 i ciągle cieszy się uznaniem kolejnych pokoleń. Stał się instytucją życia społecznego i kulturalnego: z niego narodziły się konkursy w pewien sposób „wyspecjalizowane” (obejmujące określony krąg literacki bądź czasowy), rozwija się wyrosły z recytacji nurt teatrów jednego aktora oraz mający to samo źródło nurt śpiewania poezji.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli języka polskiego, nauczania zintegrowanego, wychowawców świetlic, bibliotek szkolnych, opiekunów zespołów teatralnych … o wytypowanie max 3 uczniów z każdej grupy wiekowej zainteresowanych sztuką recytacji oraz przesłanie czytelnie wypełnionych kart uczestnika w terminie do 24. 02. 2014r. Przesłuchania uczestników etapu miejskiego odbędą się 3 marca 2014 r. w MDK im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich ul. Chopina 2.

O szczegółowych godzinach prezentacji uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy zgłoszeń. Koordynator konkursu – Anna Styś - tel. 32 2281337.


W załączeniu przesyłamy:

 1. Regulamin
 2. Zasady programowe i warunki uczestnictwa
 3. Kartę uczestnika konkursu


Regulamin


Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śl.

CELE KONKURSU:

 1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
 3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
 4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
 5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.
 6. Wytypowanie laureatów do Regionalnego Małego Konkursu Recytatorskiego w Katowicach, który odbędzie się 19 i 20 marca 2014 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

„Mały OKR” jest konkursem miejskim, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy 0 – III szkoły podstawowej,
 • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 • gimnazjaliści.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Zgłoszenie do etapu miejskiego odbywa się poprzez przesłanie do MDK czytelnie wypełnionych kart uczestników. Termin zgłoszeń upływa 24. 02. 2014 r. na adres: MDK im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śl.; ul. Chopina 2, tel./fax: 32 2281337


Przesłuchania odbędą się 3 marca 2014 r.


TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

 • klasy 0 – III – recytacja 1 utworu poetyckiego – do 3 minut
 • klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie
 • gimnazjum – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragment prozy – do 7 minut łącznie

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Tylko dla kategorii wiekowej gimnazjum:

 • repertuar jest dowolny (wiersz lub fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 • dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut

OCENA PREZENTACJI:

 • oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora
 • oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
 1. dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.)
 2. interpretacja utworów (kultura słowa- dykcja, emisja, ekspresja)
 3. ogólny wyraz artystyczny
 4. w turnieju wywiedzione ze słowa jury uwzględnia ponadto celowość użycia środków pozasłownych (kostium, dźwięk, scenografia, rekwizyt) wspomagających interpretację oraz kompozycje sceniczną

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora;
 2. jury wyłoni z każdej kategorii wiekowej 1 laureata (nie więcej niż 3 ogółem), który będzie reprezentował miasto w etapie regionalnym w Pałacu Młodzieży w Katowicach w dniach 19 i 20 marca 2014 r.


Poprawiony ( wtorek, 07 stycznia 2014 12:49 )