Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia ·
do Młodzieżowego Domu kultury im. dr. H. Jordana

…………………………………………………………………..…… ur. ………………..…………..

(imię i nazwisko dziecka)

 

w …………………………………………………………………….

Szkoła: ………………………………………………………………………………………………… Klasa: ……………………………………

PESEL dziecka: ….……………………

Deklarowany udział w zajęciach: (właściwe pole zaznaczyć) – wypełnia rodzic.

Nazwa zajęć

*

Świetlica

 

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia taneczne

 

Szkółka gry na organach

 

Koło gry na perkusji

 

Zajęcia komputerowe

 

Karaoke

 

Zajęcia teatralne

 

Zajęcia wokalne

 

Siłownia

 

Tenis stołowy

 

Klub Twórczości Jordankowo

 

Klub Przedszkolaka

 

 

 

 

 

 

 

*właściwe zaznaczyć

Informacje dodatkowe (stan zdrowia, sytuacja rodzinna), zatrudnienie rodziców (dotyczy tylko świetlicy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wypełnia nauczyciel

KRYTERIA

PUNKTY

Zainteresowania i uzdolnienia

 

Kontynuacja

 

Sytuacja rodzinna

 

Zatrudnienie rodziców (dotyczy tylko świetlicy)

 

Suma

 

Poprawiony ( poniedziałek, 26 maja 2014 10:49 )