Konkursy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "MAŁY OKR 2015"

ELIMINACJE MIEJSKIE


Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich organizuje eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów„Mały OKR 2015”.

Ruch recytatorski okazał się jednym z najtrwalszych zjawisk w polskiej kulturze. Zainteresowanie żywym słowem (tak pierwotnie ten obszar nazywano) jako działaniem nie tylko artystycznym ale i społecznym, narodziło się przed dwoma wiekami, a swoje apogeum osiągnęło w końcu XIX wieku – patriotyczne „wieczory recytacyjne” organizowano w całym, pozostającym pod władzą zaborców, kraju. Od  60 lat ten ruch przyjął formy zorganizowane; stało się to w momencie narodzin Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs jest ogłaszany po raz 60 i ciągle cieszy się uznaniem kolejnych pokoleń. Stał się instytucją życia społecznego i kulturalnego: z niego narodziły się konkursy w pewien sposób „wyspecjalizowane” (obejmujące określony krąg literacki bądź czasowy), rozwija się wyrosły z recytacji nurt teatrów jednego aktora oraz mający to samo źródło nurt śpiewania poezji.

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli języka polskiego, nauczania zintegrowanego, wychowawców świetlic, bibliotek szkolnych, opiekunów zespołów teatralnych … o wytypowanie max 3 uczniów zainteresowanych sztuką recytacji oraz przesłanie czytelnie wypełnionych kart uczestnika w terminie do 25 lutego 2015r. Przesłuchania uczestników etapu miejskiego odbędą się 5 marca 2015r. o godz.10.00  w MDK im.dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich ul. Chopina 2.

Koordynator konkursu – Anna Styś tel. 32 2281337

W załączeniu przesyłamy:

 1. Regulamin
 2. Zasady programowe i warunki uczestnictwa
 3. Kartę uczestnika konkursu

 

Regulamin

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich.

 

CELE KONKURSU:

 1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuka recytacji.
 3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
 4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
 5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.
 6. Wytypowanie laureatów do Regionalnego Małego Konkursu Recytatorskiego w Katowicach, który odbędzie się w dniach 16 - 18 marca 2015 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

 

ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

„Mały OKR” jest konkursem miejskim, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy 0 – III szkoły podstawowej,
 • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 • gimnazjaliści.

 

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Zgłoszenie do etapu miejskiego odbywa się poprzez przesłanie do MDK czytelnie wypełnionych kart uczestników. Termin zgłoszeń upływa 25 lutego 2015 r.

MDK im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich.

ul. Chopina 2 , tel./fax: 32 2281337

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.mdk.siemianowice.pl

 

 

Przesłuchania odbędą się 5 marca 2015 r. o godz.10.00

 

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

 • klasy 0 – III – recytacja 1 utworu poetyckiego – do 3 minut
 • klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut  łącznie
 • gimnazjum – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragment prozy – do 7 minut łącznie

 

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Tylko dla kategorii wiekowej gimnazjum:

 • repertuar jest dowolny (wiersz lub fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 • dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut

 

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

Tylko dla kategorii wiekowej gimnazjum:

 • wykonawca jest solistą
 • repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany
 • w ramach utworu śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały publikowane w książkach lub prasie literackiej
 • do prezentacji uczestnik zgłasza 1 utwór śpiewany, 1 recytowany i ewentualnie, jako drugi, śpiewany utwór z tekstem własnym
 • łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut
 • do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback)
 • prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, własną interpretację


OCENA PREZENTACJI:

 • oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora
 • oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru ( wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.)
  • interpretacja utworów (kultura słowa- dykcja, emisja, ekspresja)
  • ogólny wyraz artystyczny
  • w turnieju wywiedzione ze słowa jury uwzględnia ponadto celowość użycia środków pozasłownych (kostium, dźwięk, scenografia, rekwizyt) wspomagających interpretację oraz kompozycje sceniczną

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
 2. Jury wyłoni z każdej kategorii wiekowej 1 laureata (nie więcej niż 3 ogółem) , który będzie reprezentował miasto  w etapie regionalnym w Pałacu Młodzieży w Katowicach w dniach 16 - 17 marca 2015 r.
Pobierz kartę uczestnika:

Poprawiony ( wtorek, 13 stycznia 2015 09:26 )