Dzisiaj działalność ośrodka znacznie wykracza poza mury miasta, regionu a nawet kraju. Zajęcia w Ogrodzie Jordanowskim odbywają się nieprzerwanie aż do dzisiaj. Rozwijają twórczą pasję dzieci i młodzieży, poszerzają horyzonty, pobudzają do samodzielnych poszukiwań "ideałów ludzkości i narodu" - tak, jak chciał sam lekarz, społecznik i wielki przyjaciel dzieci Henryk Jordan. Wychowują nowe pokolenia. Placówka ta swoją specyfiką przyciągała też wielu wspaniałych pedagogów i społeczników. Tego oddziaływania nie da się zmierzyć ani ilością nagród zdobywanych przez uczestników zajęć w Polsce i za granicą (a ich ilość jest doprawdy imponująca), ani sprawozdaniami z pracy placówki. Trzeba po prostu przyjrzeć się dzieciom i młodzieży, które tu odnajdują rodzinną atmosferę, otaczane są troską, życzliwością i uśmiechem, rozkwitają w poczuciu bezpieczeństwa. I to stanowi siłę tej specyficznej placówki - Młodzieżowego Domu Kultury imienia doktora Henryka Jordana.

 

MDK Jordan 1938

Początki Młodzieżowego Domu Kultury sięgają sierpnia 1937 roku. Wtedy właśnie na terenach szkód górniczych położonych w północnej części miasta między ogrodnictwem a parkiem, na bezużytecznym placu wydzierżawionym od "Wspólnoty Interesów", przystąpiono do budowy ośrodka pracy pozaszkolnej zwanego OGRODEM JORDANOWSKIM.

MDK 1938

Praca postępowała w szybkim tempie - gmach ośrodka otoczony werandami powstał jeszcze przed nadejściem zimy i już w połowie maja 1938 roku oddano do użytku budynek otoczony wspaniałym ogrodem o trzech tarasowych kondygnacjach połączonych schodami. Był to najpiękniejszy taki ośrodek na Śląsku. Założenia programowe i ich realizację wzorowano na tzw. Parku Jordana istniejącym w Krakowie od 1888 roku. Inicjatywa krakowskiego lekarza i społecznika Henryka Jordana stanowiła w momencie powstania rewelację na skalę światową i wkrótce znalazła licznych naśladowców - tylko na na Śląsku w okresie międzywojennym działało 17 tego typu placówek.

MDK 1938

Urozmaicone ukształtowanie terenu, obfitość zieleni starannie dobranej i właściwie pielęgnowanej, funkcjonalny budynek z piękną, słoneczną salą oświetloną naturalnie z trzech stron, obszerne werandy umożliwiające prowadzenie zajęć na powietrzu nawet podczas deszczu, amfiteatr, basen kąpielowy, boiska okolone żywopłotami, natryski, szatnie, piaskownice, liczne szwedzkie urządzenia gimnastyczne tor saneczkowy, sprzęt do sportów zimowych- wszystko to sprawiło, że Ogród Jordanowski położony na skraju miasta, w sąsiedztwie trzech parków, spełniał doskonale swoją rolę. O atrakcyjności placówki świadczył chociażby ilość uczestników zajęć - według słów pierwszej kierowniczki ośrodka - p. Machowiczówny, już w pierwszym roku pracy wpisano 1390 dzieci. Przeciętna dzienna frekwencja wynosiła jednakże "zaledwie" 450 osób. Przyjmowano nawet niemowlęta, które umieszczane były pod fachową opieką w specjalnie przygotowanym pokoju. Latem zajęcia trwały od godziny 8.00 do 18.00, zimą zaś od 9.00 do 18.00. W niedziele i święta ogród otwarty był od godziny 10.00 do 17.00. Za pobyt dzieci pobierano symboliczną opłatę - bezrobotni płacili jednorazowo 20 groszy wpisowego, pracujący natomiast 1 zł oraz 1 % poborów miesięcznie, bez względu na ilość dzieci z jednej rodziny. Ubogie rodziny traktowano ulgowo. Prowadzono też dożywianie z funduszu miejskiego.

MDK 1938

Rozpoczętą z takim rozmachem działalność przerwała II wojna światowa. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych - w maju 1945 wznowiono pracę placówki a w czerwcu 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie Ogrodu Jordanowskiego w obecności przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. Z upływem lat zmieniała się struktura organizacyjna placówki - w roku 1971 Ogród Jordanowski przemianowany został na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w 1974 na Młodzieżowy Dom Kultury, któremu 11 lat później (w czerwcu 1985 roku) nadano imię doktora Henryka Jordana. Według słów wielkiego przyjaciela dzieci doktora Henryka Jordana ośrodek miał "...dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu. Poprzez te gry wychowywać w służbie wielkich ideałów ludzkości i narodu".

MDK 1938 MDK 1938

Tak też w następnych latach dzieci i młodzież z całego miasta brały udział w różnego typu zajęciach na terenie Ogrodu Jordanowskiego a w amfiteatrze odbywały się miejskie imprezy okolicznościowe. Wojewoda Ziętek przywoził gości z Warszawy chcąc zaprezentować im pięknie rozplanowane, wysypane czerwonym żwirem boiska, starannie pielęgnowaną zieleń, urządzenia terenowe takie, jak przeplotnie, ważki, zjeżdżalnie itp. Utrzymywano kontakty z innymi Ogrodami Jordanowskimi. Szczególny nacisk kładziono na zajęcia rekreacyjne, turystyczne i artystyczne.

Dyrektorzy Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich

1938 - 1939 Machowiczówna
1939 - 1945 II wojna światowa
1945 - 1948 Weronika Szwiłpe
1948 - 1950 Józefa Cieślowicz
1950 - 1968 Dorota Wilk
1968 - 1969 Maria Holecka
1969 - 1974 Izabela Długosz
1974 - 1982 Teresa Fastryjok-Niechoj
1982 - 1984 Teresa Weintrit
1984 - 1984 (po) Grażyna Pinkos
1985 - 1988 Teresa Weintrit
1988 - 2003 Krystyna Strażecka
2003 - 2008 Jacek Polechoński
2008 - nadal Joanna Książek - Gul

Poprawiony ( czwartek, 20 grudnia 2012 08:03 )