Rada Rodziców!

Drodzy rodzice włączając się w inicjatywę zbierania funduszy w formie "Komitetu Rodzicielskiego" tworzycie społeczność, która może zrobić dużo dobrego dla swoich pociech, uczestnicy zajęć w MDK otrzymują lepsze warunki do nauki i do spędzania czasu wolnego. Pieniądze zgromadzone na koncie Komitetu Rodzicielskiego przeznaczane są przede wszystkim na wspieranie działalności statutowej naszej placówki, np. zakupy i konserwacja pomocy dydaktycznych, finansowanie programów profilaktycznych, zakup stroi dla zespołów tanecznych, itp.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie MDK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 lub na konto Rady Rodziców:

PKO O/Siemianowice

Nr 31 1020 2368 0000 2402 0309 9926

z dopiskiem: Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury, imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, za jaki okres...

Poprawiony ( poniedziałek, 09 lutego 2015 15:37 )