Konkursy

Regulamin Konkursu Wokalnego
„Najlepsza Piosenka”


jako przeglądu całorocznej pracy zespołów artystycznych,
działających w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego
wszystkich typów, w trzech grupach wiekowych w Siemianowicach Śląskich

1. Celem festiwalu jest:

a. odkrywanie talentów i osobowości scenicznych wśród dzieci i młodzieży;

b. rozbudzanie kreatywności podczas interpretacji utworów;

c. umożliwienie swobodnej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych młodych artystów;

2. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach oraz SCK Park Tradycji.

3. Festiwal jest skierowany do młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich  w wieku od 9 - 21 lat.

W festiwalu mogą wziąć udział soliści, grupy wokalne oraz wokalno – instrumentalne.

Uczestnicy festiwalu oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:

KATEGORIA    I - uczniowie klasy IV- VI

KATEGORIA    II - gimnazjaliści

KATEGORIA    III- uczniowie szkół średnich

4. Przewidujemy nagrywanie wykonań w celach pamiątkowych. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość wykorzystania wizerunku w celu promocji imprezy.

5. Chętni mogą otrzymać nagranie swojego koncertu (nagranie koncertu) za opłatą w wysokości 10 zł; brutto. Odbiór i płatność za nagranie w sekretariacie MDK - po wcześniejszym zgłoszeniu chęci otrzymania zapisu.

6. Finał z wręczeniem nagród odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w ogrodzie jordanowskim przy Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Chopina 2 w Siemianowicach Śląskich.

7. Warunki uczestnictwa w kategorii wokalnej:

a. Przegląd zespołów muzyczno - wokalnych odbędzie się w Parku Tradycji 26  maja 2015r. /informacja o godzinie będzie podana telefonicznie/.

b. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury im dr. Henryka Jordana, ul. Chopina 2 w Siemianowicach do 22 maja 2011r. osobiście, fax-em (32 2281337) lub na pocztę e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

/prosimy zadbać o posiadanie potwierdzenia odebrania przesłanego zgłoszenia dot. fax-u lub poczty e-mail/

c. Prezentowany program obejmuje jeden utwór (czas trwania do 6 min).

d. Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia krótkiej próby technicznej na scenie, godzina będzie podana telefonicznie.

e. Wykonawcy mogą posłużyć się nagranym akompaniamentem na płycie CD. Podkład instrumentalny nie może zawierać tekstu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA
(zespół wokalny) (solista) (zespół wokalno - instrumentalny) (zespół muzyczno - wokalny)zakreśl odpowiednie!!!

  1. Nazwa szkoły, placówki (telefon, adres): ..............................................................................................................................................................................................................................................
  2. Rodzaj i nazwa zespołu:.............................................................................................................................................................................................................................................
  3. Kategoria: I       II      III (proszę zaznaczyć kategorię):
  4. Imię i nazwisko prowadzącego zespół:.......................................................................................................................
  5. Ilość uczestników:.......................................................................................................................
  6. Czas potrzebny do przygotowania występu:.......................................................................................................................
  7. Czas występu:.......................................................................................................................
  8. Potrzeby techniczne:.......................................................................................................................
  9. Repertuar:..............................................................................................................................................................................................................................................
  10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celu promocji imprezy

Tak. Wyrażam zgodę                                Nie. Nie wyrażam zgody

 

Podpis opiekuna

………………..………

Poprawiony ( piątek, 10 kwietnia 2015 08:33 )