Konkursy

MIEJSKIE PREZENTACJE TANECZNE - 2015

 

I. ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich oraz Siemianowickie Centrum Kultury.

II. TERMIN I MIEJSCE: 23.04.2015 - godz. 16:00

III. MIEJSCE: Park Tradycji, ul. E. Orzeszkowej 12 41-103 Siemianowice Śląskie

IV. Cele i założenia:

1. Popularyzacja zespołowych form tanecznych

2. Wymiana pomysłów i doświadczeń

3. Konfrontacja dorobku artystycznego

4. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W prezentacjach mogą uczestniczyć tylko zespoły reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, świetlice, ośrodki kultury, szkoły tańca itp.

2. Uczestnicy prezentują dowolne techniki tańca.

3. Zespoły taneczne nie będą oceniane przez jury.

4. Przyznana zostanie nagroda publiczności po głosowaniu wszystkich zespołów.

VI. KARTA ZGŁOSZENIOWA: Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru należy przesłać w terminie do 16.04.2015 roku na adres mailowy organizatora lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VII. BIURO ORGANIZACYJNE: Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Chopina 2, tel./fax 322281337; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Uczestnicy swoje prezentacje wykonują do własnych podkładów  muzycznych.

2. Nagrania muzyczne powinny być przygotowane na nośnikach CD.

3. Nośniki powinny być dostarczone na 5 minut przed występem.

4. Potwierdzenie obecności powinno nastąpić 30 minut przed występem.

5. Udział w prezentacjach stanowi jednocześnie zgodę na użycie  swojego wizerunku w związku z prezentowaniem i używaniem zdjęć zapisu video z imprezy w przekazach medialnych.KARTA ZGŁOSZENIOWA

"MIEJSKIE PREZENTACJE TANECZNE"

Nazwa zespołu: ...........................................................

Kategoria wiekowa: ...........................................................

Ilość uczestników: ...........................................................

Imię i nazwisko trenera: ...........................................................

Tytuł prezentacji: ...........................................................

Czas trwania: ...........................................................

Instytucja delegująca: ...........................................................

Telefon kontaktowy: ...........................................................

e-mail kontaktowy: ...........................................................


Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na filmowanie i fotografowanie wraz z publikacją.

Oświadczenie o wyrażeniu zgodyna przetwarzanie danych osobowych:

W związku z udziałem w Miejskich Prezentacja Tanecznych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam iż, przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem zebranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich;

2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z barkiem możliwości współpracy w związku z powyższym celem;

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

..............................................................

podpis i data składającego oświadczanie

Poprawiony ( piątek, 10 kwietnia 2015 09:25 )