Konkursy

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Organizatorzy przesyłają w załączeniu dokumentację dot. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu miejskim, który odbędzie się 5 maja 2015 r. dla uczniów szkół podstawowych, 6 maja 2015 r. dla gimnazjalistów w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordan.

Proszę, aby do 27.04.2015 r. szkoły zgłosiły czteroosobową drużynę (2 dziewczynki, 2 chłopców) - dotyczy szkół podstawowych oraz drużyny trzy osobowe /niezależnie chłopak czy dziewczyna/ - dotyczy to szkół gimnazjalnych;  na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem (32 228 13 37) - proszę zainteresowanych o potwierdzenie faktu przesłania fax-u.

W dniu konkursu rejestracja drużyn będzie trwała:

 

 • szkoły podstawowe - 5 maja 2015r. od godziny 10:00
  Rozpoczęcie konkursu 10:30
 • gimnazja – 6 maja 2015r. od godziny 12:00
  Rozpoczęcie konkursu 12:30.

 

Proszę, aby opiekunowie drużyn posiadali pisemną zgodę rodziców uczniów na udział w Turnieju (załącznik nr 2), legitymacje szkolne i karty rowerowe uczestników oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

Każda szkoła może przyprowadzić w dniu konkursu rower dla swojej drużyny (koła 20 lub 24 cale) oraz obowiązkowo kask dla każdego uczestnika turnieju.

Szczegółowy regulamin turnieju znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Organizatorzy

Załącznik nr 1

Zgłoszenie
drużyn do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
na szczeblu miejskim

 1. Nazwa i adres szkoły, nr telefonu: 
  …………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………….
  ...…….……………………………………………………………………………
  .
  …………………………………………………………………………………….

 2. Uczestnicy Turnieju

Lp

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Nr leg. Szk.

Nr karty rower.

1

2

3

4

 

 1. Nazwa ubezpieczyciela oraz nr polisy ubezpieczeniowej uczniów: ……………………………………………………………………………
 2. Opiekun drużyny - imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………

Data i podpis zgłaszającego

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………...……… w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” na szczeblu miejskim, który odbędzie się dnia  ……………………. w MDK Jordan w Siemianowicach Śląskich.
Oświadczam, iż moja córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w Turnieju

Podpis rodziców

...................................................

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………...……… w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” na szczeblu miejskim, który odbędzie się dnia  ……………………. w MDK Jordan w Siemianowicach Śląskich.
Oświadczam, iż moja córka/syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w Turnieju

 

Podpis rodziców

...................................................

Poprawiony ( poniedziałek, 13 kwietnia 2015 10:53 )