Konkursy

PRZEGLĄD WOKALNY

„ZAŚPIEWAM CI MAMO”

Po raz czwarty organizujemy konkurs „ZAŚPIEWAM CI MAMO”, który powstał z myślą o przedszkolakach i uczniach szkół podstawowych klas 1-3 naszego miasta. Umożliwia on prezentację utworów przygotowanych przez dzieci specjalnie dla ich mam z okazji DNIA MATKI.

Zachęcamy do udziału i prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU WOKALNEGO „ZAŚPIEWAM CI MAMO”

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum Kultury.

 

PATRONAT MEDIALNY:

Portal „Siemianowice.pl”

I. CELE

 1. Rozwijanie kultury muzycznej oraz wrażliwości estetycznej wśród dzieci.
 2. Prezentacja utworów dla mam z okazji Dnia Matki.
 3. Propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego.
 4. Popularyzacja walorów klasycznej muzyki dziecięcej.
 5. Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych piosenki dziecięcej.
 6. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej młodym wykonawcom.
 7. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
 8. Konfrontacja i wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów oraz młodych wykonawców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Przegląd „Zaśpiewam Ci mamo” jest przeznaczony dla wychowanków siemianowickich przedszkoli i szkół podstawowych.
 2. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. przedszkola
  2. szkoły podstawowe klasy 1 - 3
 3. Repertuar uczestnika stanowi 1 utwór muzyczny o czasie nieprzekraczającym 5 minut o dowolnej tematyce, dostosowanej do wieku dziecka.
 4. Każdą placówkę reprezentuje do dwóch wykonawców lub dwa zespoły. (Filia placówki traktowana jest jako osobny wykonawca).
 5. Utwór zgłoszony do występu jest programem obowiązującym i niepodlegającym zmianie!
 6. Uczestnicy przeglądu pokrywają koszty przejazdu.

III. TERMINY

 1. Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, załączonej do regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2015 roku na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana
41-100 Siemianowice Śląskie ul. Chopina 2
tel./fax: 322281337
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Przesłuchania odbędą się 25 maja 2015 roku od godziny 9:00 w Siemianowickim Parku Tradycji.

IV. NAGRODY

 1. Powołanie przez organizatorów jury dokona oceny prezentacji oraz zadecyduje o podziale nagród
 2. Występy będą oceniane w kategoriach.
 3. Werdykt jury jest ostateczny.

V. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wykonawcy występują w porządku ustalonym przez organizatorów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 3. Organizatorzy zapewniają statywy pod keyboardy, pianino, nagłośnienie do instrumentów, CD.
 4. Zgłoszenie udziału w przeglądzie wokalnym „Zaśpiewam Ci mamo” jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
 5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU
W PRZEGLĄ
DZIE WOKLANYM

ZAŚPIEWAM CI MAMO”

(PROSIMY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI)

 1. ......................................................................................................
  (imię i nazwisko wykonawcy)
 2. ......................................................................................................
  (wiek wykonawcy, data urodzenia)
 3. ......................................................................................................
  (rodzaj placówki reprezentowanej przez wykonawcę)
 4. ......................................................................................................
  (imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy)
 5. ......................................................................................................
  (repertuar – tytuł utworu i nazwisko kompozytora)
 6. ......................................................................................................
  (czas wykonania)
 7. ......................................................................................................
  (instrument/podkład CD)
 8. ................................................................................................................................................
  (potrzeby techniczne do występu)

Poprawiony ( poniedziałek, 13 kwietnia 2015 15:59 )