Konkursy

Siemianowicki Festiwal Piosenki „Jesień wspomnień”

§1

Organizator festiwalu

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H Jordana w Siemianowicach Śląskich i Siemianowickie Centrum Kultury.

§2

Cele festiwalu

Celem festiwalu jest:

 • przypomnienie twórczości nieżyjących już artystów
 • popularyzacja muzyki
 • prezentacja zespołów i solistów z terenu Śląska

§3

Temat festiwalu

Uczestnicy festiwalu będą wykonywać jeden utwór muzyczny przygotowany w swojej aranżacji

(nie wolno wykonywać utworów zawierających wulgarne treści lub naruszające powszechnie aprobowane wartości społeczne).

§4

Uczestnicy festiwalu

Festiwal „Jesień wspomnień” skierowany jest do zespołów funkcjonujących na terenie Śląska. Prezentacje będą odbywały się w następujących kategoriach:

 • I kategoria klasy IV - VI - soliści
 • I kategoria klasy IV - VI - zespoły
 • II kategoria gimnazjum - soliści
 • II kategoria gimnazjum - zespoły
 • szkoły ponadgimnazjalne i dorośli - soliści
 • szkoły ponadgimnazjalne i dorośli - zespoły

§5

Warunki uczestnictwa w festiwalu

Zespoły i soliści nadsyłają zgłoszenia do 20 listopada 2015 roku na pocztę elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie na adres placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury im dr. H Jordana

ul. Chopina 2

41-100 Siemianowice Śląskie

 1. Każdy zespół lub solista przygotowuje piosenkę nieżyjącego artysty według swojej aranżacji.
 2. Czas prezentacji zespołu do 10 min z zamontowaniem się na scenie.
 3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, pianino cyfrowe, zestaw perkusyjny.
 4. Uczestnicy festiwalu informują organizatora o instrumentach, z których zespół będzie korzystał. Należy umieścić szczegółowe informacje o niezbędnych wymogach technicznych.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2015.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się 24.11.2015 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Orzeszkowej 12 w godz. 12:00-15:00.
 7. O przyjęciu zgłoszenia i godzinie przesłuchania  konkursowego uczestnicy zostaną poinformowani droga elektroniczną lub telefoniczną.
 8. Finał Festiwalu Piosenki "Jesień wspomnień" odbędzie się 27.11.2015 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Orzeszkowej 12 o godzinie 16:00.

§6

Jury

 1. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje jury powołane przez organizatora.
 2. Jury oceniać będzie:
  • walory wokalne i interpretację utworów
  • aranżację
  • ogólny wyraz artystyczny
 3. Jury ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
 4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceniania wykonawców.
 5. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§7

Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin dostępny jest w MDK i na stronie internetowej placówki.
 • Szczegółowe informacje na temat festiwalu można uzyskać pod numerem telefonu: 604564013, 698398054
 • Uczestnicy biorący udział w festiwalu akceptują zasady zawarte w regulaminie festiwalu.
 • Koszty ZAIKSu pokrywa organizator.
 • Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji festiwalu. Nośniki CD i pliki zawierające utwory nadesłane do organizatora nie będą odsyłane.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę do wykorzystywania ich nagrań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych z możliwością udostępnienia osobom trzecim, w szczególności poprzez emisję radiową, telewizyjną i internetową.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania zgłoszeń. Ewentualne zmiany będą zamieszczone na stronie www.mdk.siemianowice.pl
 • Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator festiwalu.

Poprawiony ( czwartek, 07 kwietnia 2016 11:20 )