Konkursy

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mały OKR 2016
(eliminacje miejskie)

 

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich


CELE KONKURSU:

 1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
 3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
 4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
 5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.
 6. Wytypowanie laureatów do Regionalnego Małego Konkursu Recytatorskiego w Katowicach, który odbędzie się w dniach 9 - 11 marca 2016 r. w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach


ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

„Mały OKR” jest konkursem miejskim, adresowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy 0 – III szkoły podstawowej,
 • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 • gimnazjaliści.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Zgłoszenie do etapu miejskiego odbywa się poprzez przesłanie do MDK czytelnie wypełnionych kart uczestników. Termin zgłoszeń upływa 8 lutego 2016r. na adres: MDK im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich; ul. Chopina 2 , Tel./fax:32 228 13 37 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przesłuchania odbędą się 11 lutego 2016 r. o godz.10.00


TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

 • klasy 0 – III – recytacja 1 utworu poetyckiego – do 3 minut;
 • klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut  łącznie;
 • gimnazjum – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragment prozy – do 7 minut łącznie;


WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Tylko dla kategorii wiekowej gimnazjum:

 • repertuar jest dowolny (wiersz lub fragment, monolog literacki, collage tekstów);
 • dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut;


TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

Tylko dla kategorii wiekowej gimnazjum:

 • wykonawca jest solistą;
 • repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz jeden utwór recytowany;
 • w ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 • do prezentacji uczestnik zgłasza 1 utwór śpiewany, 1 recytowany i ewentualnie, jako drugi, śpiewany utwór z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut;
 • do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback);
 • prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt  dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową, własną interpretację;


OCENA PREZENTACJI:

 • oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora;
 • oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.);
  • interpretacja utworów (kultura słowa- dykcja, emisja, ekspresja);
  • ogólny wyraz artystyczny;
  • w turnieju wywiedzione ze słowa jury uwzględnia ponadto celowość użycia środków pozasłownych (kostium, dźwięk, scenografia, rekwizyt) wspomagających interpretację oraz kompozycje sceniczną);


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora;
 2. Jury wyłoni z każdej kategorii wiekowej 1 laureata (nie więcej niż 3 ogółem), który będzie reprezentował miasto w etapie regionalnym w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach w dniach 9 - 11 marca 2016r.

Poprawiony ( wtorek, 12 stycznia 2016 11:34 )