ROK SZKOLNY 2020/2021

 

L.P.

NAZWA ZESPOŁU
MIEJSCE ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

_ŚRODA_

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

ŚWIETLICA BIBLIOTEKA

E.M.

13:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

2.

ZAJĘCIA TANECZNE Impuls I

B.L.

15:00-15:45

15:00-15:45

3.

ZAJĘCIA TANECZNE Impuls II

B.L.

15:45-17:15

3A

ZAJĘCIA TANECZNE Impuls II A

B.L.

15:00-15:45

4.

ZAJĘCIA TANECZNE KLEKS

B.L.

17:15-19:30


17:00-19:30

5.

ZAJĘCIA TANECZNE KLEKSIK

B.L.

15:45-17:15

15:45-17:15

6.

ZAJĘCIA TANECZNE PANOPTICUM

B.L.

17:15-19:30

7.

ZAJĘCIA TANECZNE MISZ MASZ

B.L.

17:00-19:30

8.

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO SP NR 6

B.L.

8:00-9:30

9.
10.

KOŁO MALARSKIE I

A.S.

13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

11.

KOŁO MALARSKIE II

A.S.

15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15

12.

KOŁO MALARSKIE III

A.S.

13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

13.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH I

A.S.

16:00-16:45
16:45-17:30

14.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH II

A.S.

15:00-15:45
15:45-16:30

15.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH III

A.S.

16:30-17:15
17:15-18:00

16.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH IV

A.S.

15:00-15:45
15:45-16:30

17.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - KLUB TWÓRCZOŚCI JORDANKOWO

A.S.

15:15-16:00

16:30-17:15
17:15-18:00

18.

KLUB PRZEDSZKOLAKA 'VIOLINKI’

P.S.

14:00-15:30

19.

KOŁO KROJU I SZYCIA

J.G.

15:00-18:00

15:00-18:00

20.

KOŁO GRY NA PIANINIE

J.J.

15:00-19:30

21.

KOŁA GRY NA PERKUSJI

J.J.

13:45-18:15


22.


23.

KOŁO GRY NA GITARZE

E.J.

14:00-17:45
- grupa starsza
16:15-17:00
- grupa młodsza

15:15-16:45
- grupa starsza

18:00-19:30
- grupa młodsza

24.

ZESPÓŁ GITAROWY

E.J.

14:00-16:15

25.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE GRUPA MŁODSZA SP6

K.S.

16:30-18:45

26.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE GRUPA STARSZA SP6

K.S.

16:30-18:45

27.

KOŁO PROGRAMISTY SP6

K.S.

16:30-18:45

28.

KOŁO TEATRALNE BARDZO ŻYWY TEATR

B.K.

16:00-17:30

29.

KOŁO WOKALNE Z GITARĄ I PIÓREM DO 10 RŻ

B.K.

15:15-16:45


30.

KOŁO WOKALNE Z GITARĄ I PIÓREM DO 13 RŻ

B.K.

16:45-18:15

17:30-18:15

31.

KOŁO WOKALNE "Wokaliści z Jordanu”

B.K.

18:150-19:00

18:15-19:00

32.

KLUB DZIECIĘCY - KOŁO MIŁOŚNIKÓW HISTORII

A.M.

13:00-17:300

33.

KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY

A.M.

14:00-16:15

34.

CROSSTRENING w SP6

J.P.

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

16:30-18:00

35.

KOŁO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH w SP6

J.P.

36.

FUNKCJONALNY TRENING SIŁOWY w SP6

J.P.

37.

KOŁO PIŁKI NOŻNEJ GRUPA MŁODSZA SP6

K.Z.

16:30-18:00

16:00-17:30

38.

KOŁO PIŁKI NOŻNEJ GRUPA STARSZA SP6

K.Z.

16:00-17:30
17:30-19:00

39.

KOŁO TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

K.Z.

16:30-18:45

40.

KOŁO WOKALNE GRUPA 1

P.S.

15:30-17:00

41.

KOŁO WOKALNE GRUPA 2

P.S.

17:00-18:30

42.

KOŁO GIER KOMPUTEROWYCH

J.K.

14:00-18:00

43.

KOŁO INFORMATYCZNE

B.W.

15:40-18:00


44.

KOŁO MATEMATYCZNE

B.W.

14:00-15:30

LP.

NAZWA ZESPOŁU
MIEJSCE ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

_ŚRODA_

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

ŚWIETLICA BIBLIOTEKA

E.M.

13:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

2.

ZAJĘCIA TANECZNE Impuls I SP6

B.L.

15:00-15:45

15:00-15:45

3.

ZAJĘCIA TANECZNE Impuls II SP6

B.L.

15:45-17:15

3A

ZAJĘCIA TANECZNE Impuls II A SP6

B.L.

15:00-15:45

4.

ZAJĘCIA TANECZNE KLEKS SP6

B.L.

17:15-19:30


17:00-19:30

5.

ZAJĘCIA TANECZNE KLEKSIK SP6

B.L.

15:45-17:15

15:45-17:15

6.

ZAJĘCIA TANECZNE PANOPTICUM SP6

B.L.

17:15-19:30

7.

ZAJĘCIA TANECZNE MISZ - MASZ SP6

B.L.

17:45-20:00

8.

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO SP NR 6 Is.   SP6

B.L.

8:00-9:30

9.

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO SP NR 6 IIs.  SP6

B.L.

9:30-11:45

10.

KOŁO MALARSKIE I BIBLIOTEKA

A.S.

13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

11.

KOŁO MALARSKIE II BIBLIOTEKA

A.S.

15:15-16:00
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15

12.

KOŁO MALARSKIE III BIBLIOTEKA

A.S.

13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15

13.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH I BIBLIOTEKA

A.S.

16:00-16:45
16:45-17:30

14.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH II BIBLIOTEKA

A.S.

15:00-15:45
15:45-16:30

15.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH III BIBLIOTEKA

A.S.

16:30-17:15
17:15-18:00

16.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - TECHNIK MIESZANYCH IV BIBLIOTEKA

A.S.

15:00-15:45
15:45-16:30

17.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - KLUB TWÓRCZOŚCI JORDANKOWO - od X

A.S.

15:15-16:00

16:30-17:15
17:15-18:00

18.

KLUB PRZEDSZKOLAKA 'VIOLINKI’ SP6 - - od X

P.S.

14:00-15:30

19.

KOŁO KROJU I SZYCIA SP6 S. 41

J.G.

15:00-18:00

15:00-18:00

20.

KOŁO GRY NA PIANINIE MUZEUM

J.J.

14:00-19:15

21.

KOŁA GRY NA PERKUSJI MUZEUM

J.J.

14:30-18:15

 

22.

ZESPÓŁ MUZYCZNY MUZEUM

E.J.

23.

KOŁO GRY NA GITARZE MUZEUM

E.J.

24.

ZESPÓŁ GITAROWY MUZEUM

E.J.

25.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE GRUPA MŁODSZA SP6

K.S.

26.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE GRUPA STARSZA SP6

K.S.

27.

KOŁO PROGRAMISTY SP6

K.S.

28.

KOŁO TEATRALNE SP6 S.47

B.K.

16:00-17:30

29.

KOŁO WOKALNE Z GITARĄ I PIÓREM SP6 S.47

B.K.

15:45-16:30

15:15-16:00

30.

Klub Karaoke dla najmłodszych SP6 S.47

B.K.

16:30-18:00

17:30-18:15

31.

KOŁO WOKALNE "Wokaliści z Jordanu” SP6 S.47

B.K.

18:00-18:45

18:15-19:00

32.

KOŁO MIŁOŚNIKÓW HISTORII MUZEUM – zajęcia od X

A.M.

33.

KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY MUZEUM - zajęcia od X

A.M.

34.

CROSSTRENING w Szkole Podstawowej Nr 6

J.P.

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

16:30-18:00

35.

KOŁO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH w Szkole Podstawowej Nr 6

J.P.

36.

FUNKCJONALNY TRENING SIŁOWY w Szkole Podstawowej Nr 6

J.P.

37.

KOŁO PIŁKI NOŻNEJ GRUPA MŁODSZA BOISKO SP6

K.Z.

16:30-18:00

16:00-17:30

38.

KOŁO PIŁKI NOŻNEJ GRUPA STARSZA BOISKO SP6

K.Z.

16:00-17:30
17:30-19:00

39.

KOŁO TENISA STOŁOWEGO DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - od X

K.Z.


40.

KOŁO WOKALNE GRUPA 1 SP6 S.47

P.S.

15:30-17:00

41.

KOŁO WOKALNE GRUPA 2 SP6 S.47

P.S.

17:00-18:30

42.

KOŁO GIER KOMPUTEROWYCH SP6 S.43

J.K.

16:00-18:00

43.

KOŁO INFORMATYCZNE SP6 S.43

B.W.

15:40-18:00

 

44.

KOŁO MATEMATYCZNE SP6 S.45

B.W.

14:00-15:30

Poprawiony ( środa, 03 lutego 2021 08:05 )