Statut i regulaminy placówki

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, WYJŚĆ I IMPREZ TURYSTYCZNYCH
DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY IM. DR. H. JORDANA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Poprawiony ( poniedziałek, 19 lutego 2018 11:38 )