Aktualności 2013

Z przyjemnością informujemy, że uczestniczki zajęć plastycznych w MDK "Jordan" tj.: Zofia Pawlik oraz Natalia Katan znalazły  się w gronie laureatów  XI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie", organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu pod honorowym patronatem Polskiego  Komitetu Narodowego UNICEF oraz  Prezydenta Miasta Sosnowca  Kazimierza Górskiego.

Przypominamy, iz na w/w konkurs napływa co roku kilka tysięcy prac, będących artystyczną realizacją tematu przewodniego. W dotychczasowych dziesięciu edycjach nadesłano 20 692 prac plastycznych z Polski oraz z 39 państw Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach.  Idea Konkursu służąca wzmacnianiu świadomości i podmiotowości uczestników zyskała, przyznany od 2009r., patronat honorowy Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Przedsięwzięciu patronuje również Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Serdecznie gratulujemy!

Poprawiony ( piątek, 12 kwietnia 2013 11:04 )