DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. DR. H. JORDANA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Deklaracja dostępności serwisu

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

(Dz. U. 2019, poz. 848 z poz. zm.) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mdk.siemianowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003 rok

„Materiały powstałe przed 25.04.2016 r., mogą być niedostępne dla osób niepełnosprawnością. Masz problem z dostępem do treści? – koniecznie skontaktuj się z nami!”

Data ostatniej dużej aktualizacji:  aktualizacja strony w toku, ostatnia istotna aktualizacja 01.02.2021; 06.08.2021


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych a to z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej, m.in.:

 1. opublikowane filmy / nagrania audio nie posiadają napisów dla osób głuchych, brak transkrypcji, brak tłumaczenia na język migowy;
 2. brak opisów alternatywnych do zdjęć (alt);
 3. niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (scany);
 4. po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące nadmiarowych wpisów (atrybutów) dla skryptów JavaScript czy dla styli CSS (nie ma to żadnego wpływu na korzystanie ze strony);
 5. na stronie głównej i podstronach brakuje widocznego i dostępnego przycisku pozwalający na zwiększenie lub zmniejszenie wyświetlanego tekstu, przełączenie strony w tryb skali szarości, włączenie trybu wysokiego kontrastu, przełączenie w tryb negatywu, włączenie jasnego tła, podkreślenie wszystkich linków czy włączenie bardziej czytelnej czcionki.

Dokładamy wszelkich starań mających na celu polepszenie tego wyniku oraz wyeliminowanie błędów czy ostrzeżeń.

Strona wyświetla się i skaluje prawidłowo na przeglądarkach komputerowych/laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych – link.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020

Oparto je na:

 • samoocenie dokonanej przez podmiot,
 • wykorzystaniu walidatorów WWW,


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej uprzejmie prosimy o kontakt.

 • Osobiście: w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina 2 (41-100) Siemianowice Śląskie (w godzinach pracy urzędowania);
 • Telefonicznie: dzwoniąc na numer telefonu 32 228 13 37
 • E-mail: pod adresem poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Joanną Książek-Gul – Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich, adres poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: 32 228 13 37.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwoławczych do organu nadzorującego, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacja infolinia obywatelska 800 676 676


Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich ul. Chopina 2 (41-100)

 1. Budynek jest jednopoziomowy, częściowo podpiwniczony.
 2. Do budynku prowadzi  wejście główne od ul. Chopina. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów dla niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą również cztery wejścia/wyjścia ewakuacyjne, w jednym przypadku dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu do świetlicy).
 3. Parter budynku wolny od barier architektonicznych.
 4. W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem (parking miejski) wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i części pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego w siedzibie placówki. Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w gabinecie dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich (parter, pokój 13). W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.

Zgłoszenie może być dokonane także w jednej z następujących form:

– e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

– telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej – nr 32 228 13 37

– drogą pocztową na adres – Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina 2 (41-100)

 

POBIERZ:

 1. Wniosek/zgłoszenie o świadczenie usług tłumacza języka migowego
UŁATWIENIA:
 1. Wtyczka dla osób niewidomych (google chrome) – czytnik stron

Poprawiony ( piątek, 06 sierpnia 2021 08:04 )