REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
MŁODZIEZOWEGO DOMU KUTLRUY
IM. DR. H. JORDANA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich, zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie zwany dalej placówką oświatową.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Placówka powołała Administratora Strony Internetowej zwanego dalej Administratorem.
 6. Administrator strony jest odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
 7. Strona www.mdk.siemianowice.pl pełni rolę wizytówki Placówki w Internecie oraz nośnika informacji o organizacji pracy Placówki i bieżących wydarzeniach z życia Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności Placówki, wychowanków oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
 8. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Placówki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarek podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 10. Strona Internetowa Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich, dostępna jest pod adresem:  www.mdk.siemianowice.pl

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony oraz uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Placówka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.
 4. Placówka dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 5. Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Placówki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Placówka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.

Poprawiony ( wtorek, 09 lutego 2021 22:48 )