Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.  Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl

W celu dostarczenia do placówki, tj. Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Ślaskich dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej placówki, tj. Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Ślaskich.


Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

- ścieżka dostępu:
Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę  "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"


Adres elektronicznej skrzynki podawczej dla Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich: /MDK_JORDAN

Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:

• Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.

• Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

• Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.

• Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.


Poprawiony ( czwartek, 27 maja 2021 11:08 )