POBIERZ:

Informacja dla kandydatów na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Ślaskich;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  6. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
  8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.