Aktualności 2015

Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. DR. H. JORDANA UZYSKAŁ OCENĘ A I B W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W ZAKRESIE WYMAGAŃ:

  1. PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJE PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ WYCHOWANKÓW I UMOŻLIWIAJĄCĄ ORGANIZACJĘ PRACY W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY OSIĄGANIU CELÓW
  2. PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ WYCHOWANKÓW ORAZ UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU I ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO

Poprawiony ( środa, 01 lipca 2015 16:20 )