Aktualności 2015

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - to motto Międzynarodowego Konkursu Plastycznego w 70 rocznicę wyzwolenia byłego obozu KL Auschwitz - Birkenau. Celem konkursu jest przekazanie młodym pokoleniom prawdy opartej na wiedzy historycznej o byłym hitlerowskim obozie zagłady, o wynaturzonej obozowej rzeczywistości, o czasie pogardy i barbarzyństwa. Organizatorzy tego wydarzenia pragną rozwijać w coraz to nowych pokoleniach młodzieży umiejętności budzenia w sobie współczucia do drugiego człowieka, szacunku do życia we wszystkich jego przejawach.

25 marca w MDK nr 1 w Tychach odbyła się uroczystość podsumowania konkursu, podczas której wzruszające i przejmujące wspomnienia przekazali młodzieży byli więźniowie i świadkowie historii: Jerzy Maria Ulatowski, Barbara Puc i Artur Krasnokucki. Na konkurs wpłynęły 893 prace z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy. Laureatami konkursu zostały m.in.: uczestniczki zajęć plastycznych prowadzonych w MDK "Jordan".

  • Nagrodę zdobyła: ALICJA WŁASZCZUK
  • Wyróżnienie zdobyła: NATALIA KAFTAN
  • Kwalifikację do wystawy zdobyły: JULIA RURAŃSKA I JULIA KUCZKOWSKA

Po uroczystości młodzież wyjechała z przewodnikiem do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.