2021

Szanowni Państwo,

30.06.2021 r., zakończył się I etap rekrutacji na zajęcia pozaszkolne organizowane w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. 1. Ewa Mleczko – przewodnicząca KR;
  2. 2. Anna Styś – członek KR
  3. 3. Bożena Lempa – członek KR

zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji, rozpatrzyła 103 (poprawnie wypełnione) wnioski o przyjęcie dziecka” na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022.

Lista zakwalifikowanych wychowanków na zajęcia pozaszkolne w roku 2021/2022 została wywieszona do informacji publicznej w holu głównym placówki.

NIE PODAJEMY INFORMACJI O PRZYJĘCIU DZIECKA NA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA - DROGĄ TELEFONICZNĄ!

Listy nie zawierają osób kontynuujących przygodę w tutejszej placówce.

Proszę pamiętać o osobistym wstawiennictwie w miesiącu wrzesień br., celem ustalenia harmonogramów zajęć (dni i godziny) oraz złożenia dodatkowych dokumentów i wniosków - przekazanych przez docelowych instruktorów zajęć.

Uwaga:

Cześć wniosków przesłanych w formie zdjęcia na adres wskazany w regulaminie rekrutacji nie była możliwa do odczytu. Wnioski nie zostały rozpatrzone. Termin postępowania uzupełniającego, zgodnie z regulaminem rekrutacji został wyznaczony na okres: 1 września – 7 września 2021 roku.