2021

Zgodnie z zaleceniami, przepisami prawa i zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich, zajęcia pozaszkolne w okresie od 19.04.2021 roku do 25.04.2021 roku, będą organizowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia przeprowadzana będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Poprawiony ( piątek, 16 kwietnia 2021 10:23 )