Aktualności 2014

Z małym opóźnieniem odwiedził nas dnia dzisiejszego  - Święty Mikołaj. Kroczył po salach zajęć odwiedzając uczestników poszczególnych zajęć. Na sali głównej placówki kilku ochotników przygotowało krótkie występy artystyczne w tym śpiew i gra na instrumentach.  Na zakończenie spotkania Mikołaj wraz z dziećmi odtańczył zimowy taniec oraz poczęstował zebranych słodkim poczęstunkiem.

Poprawiony ( poniedziałek, 08 grudnia 2014 15:33 )