Aktualności 2014

W dniu 28.05.2014 r. w Domu Kultury „Szczakowa” odbył się Koncert Laureatów XIV Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor 2014 ‘’, którego organizatorami było Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie. Festiwal odbywał się przez kilka dni, były to: przegląd teatralny, muzyczny, recytatorski , plastyczny i taneczny. W przeglądzie tanecznym wzięło udział 60 zespołów, w kilku kategoriach wiekowych i tanecznych. W kategorii taniec nowoczesny zespół Taneczny Kleksik działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Siemianowicach Śląskich zdobył I Miejsce i został zaproszony do prezentacji etiudy „Nad brzegiem oceanu” podczas Koncertu Galowego.